پروژه تخریبچی

 دشمنان طی سال‌های اخیر در فضای مجازی بشدت فعال شده‌اند و تغذیه اطلاعاتی غلط و منحرف جامعه ایران، در دستور کار آن‌ها قرار دارد. پروژه تخریبچی با استفاده از نیروهای مردمی تلاش می‌کند در مرحله اول با سیاست تدافعی، اقدام به شناسایی و اعمال تخریب در کانال‌های انتقال جریان اطلاعات دشمنان به مخاطبین نماید و در مراحل پیشرفته‌تر با رویکردهای تهاجمی (به عنوان مثال نشر هدفمند عقاید متحجرانه و عجیب و غریب دشمنان) در جهت تخریب منافع دشمنان گام بردارد.

 اجرای آزمایش پروژه تخریبچی از ابتدای سال 1398 شروع شده است و با استفاده از نیروهای جهادگر مردمی، به صورت موضوعی و هدفمند در حال پیشروی می باشد.

 برای ثبت نام در فعالیت های جهادی کلیک کنید