پروژه جعبه مهمات

(توزیع محتوای سبک زندگی)

برای مدیریت و تغذیه فرهنگی هرچه‌ بهتر افکار عمومی، توجه بیشتر به بسترهایی که ظرفیت بالایی در گردآوری منابع انسانی دارند، امری ضروری به نظر می‌رسد. یکی از این بسترها، شبکه‌های اجتماعی است. این شبکه‌ها به دلیل قدرت جذب بالا و دسترسی آنی و سریعی که ارائه میدهند، باعث تجمع افراد زیادی در این بستر می‌شوند. ولی به دلیل عدم سازماندهی و هدفمندسازی مناسب نیروهای انقلابی، به‌صورت بهینه از انرژی فکری و زمانی افراد واردشده در این حوزه استفاده نمی‌شود.از طرفی یکی از بهترین قالبهای ارائه محتوا به مخاطب، قالب محتوای مناسبتی و متناسب با موضوع روز می باشد.

از این‌ رو راه‌اندازی پروژه‌ای که به ایجاد شبکه‌ای هماهنگ بین تولیدکنندگان و توزیع کنندگان محتوا در شبکه‌های اجتماعی درراستای محتوای مناسبتی کمک کند، امری ضروری است.

 پروژه جعبه مهمات با رویکرد شهدا از تیرماه سال 1397 در گروه جهادگران گمنام شروع شد. در طی این مدت تلاش شد، تقویم مناسبتی جامعی تولید شده و برای هر مناسبتی در تقویم، محتوا جمع‌آوری و توزیع شود.

برای ثبت نام در فعالیت های جهادی کلیک کنید